2015-04-29

Zbędne i zużyte składniki majątku

Na podstawie § 5 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom i gospodarstwom pomocniczym (Dz. u. z 2005r. Nr. 191, poz. 1957), informujemy, że posiadamy następujące zbędne i zużyte środki majątku ruchomego.
Zbędne składniki majątku ruchomego możemy przekazać nieodpłatnie innej jednostce z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych na pisemny wniosek lub dokonać darowizny innym podmiotom z przeznaczeniem na realizację ich zadań statutowych.

Załączniki

  protokoly_zniszczen..._zuzycia1.pdf 373,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  protokoly_zniszczen..._zuzycia2.pdf 406,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja_o_zbedny...h_majatku.pdf 289,82 KB (pdf) szczegóły pobierz