2015-04-29

Status prawny

Organem nadzorującym Szkołę jest Śląski Kurator Oświaty.
Szkoła jest własnością gminy Katowice, która dysponuje majątkiem szkoły.