2015-04-29

Rejestry, ewidencje, archiwa

- Księga inwentarzowa
- Rejestr pracowników
- Ewidencja dochodów i wydatków
- Księga druków ścisłego zarachowania
- Ewidencja akt osobowych pracowników
- Rejestr wydawanych legitymacji szkolnych i pracowniczych
- Rejestr korespondencji
- Rejestr skarg i wniosków

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub wydanie duplikatu dokumentu powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły. Dokumenty odbiera osobiście.