2015-04-29

Organizacja szkoły

Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat i obejmuje 2 etapy edukacyjne:

I etap: klasy I - III
II etap: klasy IV - VIII

Szczegółowy opis organizacji szkoły zawiera Statut Szkoły.