2015-05-01

Istrukcja obsługi

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator teleinformatyczny tworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej.

Strona główna BIP Szkoły Podstawowej Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Katowicach składa się
z kliku podstawowych elementów:

 

 1. Nagłówka (na samej górze strony) zawierającego logo BIP, które jednocześnie jest odnośnikiem do strony głównej BIP, wyszukiwarkę, opcję zmiany rozmiaru czcionki oraz wyboru języka, w którym zostanie wyświetlona strona główna.

 

 

Strona główna zawiera dane teleadresowe, godziny pracy oraz dane redakcji BIP, a także możliwość subskrypcji podmiotowej strony.

 

 

W celu subskrypcji należy kliknąć w odnośnik "Subskrybuj stronę podmiotu" i po wprowadzeniu prawidłowego adresu e-mail należy zatwierdzić przyciskiem "Zapisz". Subskrypcja zostanie dodana do systemu i na podany adres e-mail zostanie przesłana automatycznie wygenerowana wiadomość, w celu weryfikacji adresu e-mail.

 

 

BIP zawiera wyszukiwarkę nagłówkową, która znajduje się po prawej stronie nagłówka BIP. Wpisana
w wyszukiwarkę fraza wyszukuje we wszystkich umieszczonych na BIP artykułach.

 

 

Wyniki wyszukiwania pojawiają się w postaci wyników wyszukiwarki podstawowej i umożliwiają wyszukiwanie artykułów.

W pole wyszukiwarki należy wpisać szukany tekst, a następnie nacisnąć przycisk "Szukaj". Zostanie wyświetlona lista znalezionych tematów odpowiadających kryteriom wyszukiwania. Wyszukiwarka zawiera także możliwość wyszukiwania zaawansowanego.

 

 

Wyszukiwarka zaawansowana artykułów umożliwia ograniczenie wyszukanych informacji do artykułów spełniających warunki określone w polach, które wymieniono niżej.

·         tytuł – wyszukuje frazę w tytule artykułu;

·         treść – wyszukuje frazę w treści artykułu;

·         tagi (słowa kluczowe) – wyszukuje frazę w tagach (słowach kluczowych);

·         archiwum – uwzględnia artykuły z archiwum;

·         data publikacji – wyszukuje artykuły, których data publikacji mieści się w ramach czasowych wyznaczonych w wyszukiwarce;

·         kategoria – wyszukuje artykuły z danej kategorii.

 

2. Menu użytkownika (po lewej stronie) jest to główne menu wykorzystywane w celu odszukania niezbędnych informacji i jest podzielone na różne kategorie. Aby wyświetlić treść informacji należy wybrać interesującą kategorię i nacisnąć lewy klawisz myszy. Czerwony trójkąt obok kategorii
w menu użytkownika oznacza, iż kategoria jest wielopoziomowa. Kolejne poziomy wyświetlają się po najechaniu kursorem myszy na daną kategorię nadrzędną. Użytkownik wybiera określoną informację i jej wyświetlenie nastąpi w prawym oknie strony.

 

 

Każdy obiekt w BIP posiada metadane, na które składają się informacje tj.:

  • tożsamość i stanowisko osoby wytwarzającej/odpowiadającej za informację,
  • czas wytworzenia,
  • tożsamość i stanowisko osoby udostępniającej informację,
  • czas udostępnienia informacji.

 

Każdy obiekt w BIP posiada dziennik zdarzeń zawierający wersje wytworzonej informacji:

 

 

3. Stopka - zawiera elementy graficzne tj. logo o współfinansowaniu projektu z Unii Europejskiej oraz odnośniki do strony ePUAP oraz strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej.

Galeria

Obraz: 1.jpg
1.jpg

Andrzej Łukasiewicz
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się