2015-10-06

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres szkolnej skrzynki podawczej na platformie ePUAP:

 

/SP15_KATOWICE/SkrytkaESP

 

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Szkoły Podstawowej Nr 15
w Katowicach:

 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza Szkoły Podstawowej Nr 15 w Katowicach.

  • W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP oraz podpisanie dokumentu elektronicznego  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP,
  • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Akceptowalne formaty załączników to:

1.       DOC, RTF, XPS, XLS

2.       ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX

3.       CSV

4.       TXT

5.       GIF, TIF, BMP, JPG, PNG

6.       PDF

7.       ZIP